مهارتهای زندگی
62 بازدید
محل ارائه: مرکز پخش آثار استاد سید مهدی واعظ موسوی
نوع اثر: لوح فشرده
کشور محل پخش: ایران
زبان : فارسی
زبان : فارسی
مهارتهای زندگی یک عدد دی وی دی صوتی شامل 29 جلسه سخنرانی در هر جلسه سخنرانی ، به آموزش یک مهارت ضروری در زندگی پرداخته شده است . موضوعات هر جلسه در زیر آمده است : 1. مهارت خود کنترلی 2. مهارت مدیریت دل 3. مهارت تعادل 4. مهارت روبرو شدن در آشوب های اجتماعی 5. مهارت خشنودی 6. مهارت تفکر 7. مهارت راز داری (1) 8. مهارت مردم داری 9. مهارت دوست یابی 10. مهارت روبرو شدن با نعمت ها · مهارت روبرو شدن با نزدیکان · مهارت حفظ هویت 11. مهارت روبرو شدن با جوانمرد 12. مهارت استفاده از فرصت ها 13. مهارت استفاده از فرصت جوانی 14. مهارت شناسایی دیگران 15. مهارت مردم شناسی 16. مهارت رازداری (2) 17. مهارت جذب دیگران 18. مهارت نیایش 19. مهارت بخشش 20. مهارت ارتباط با خدا 21. مهارت قناعت 22. مهارت دعا و سوال 23. مهارت انتقاد پذیری 24. مهارت کنترل زبان – مهارت پرسش –مهارت آموزش دینی 25. مهارت ارتباط با همسر (1) 26. مهارت ارتباط با همسر (2) 27. مهارت ارتباط با همسر (3) 28. مهارت ارتباط با همسر (4) 29. مهارت دین شناسی برای تهیه این محصول به این شماره تماس بگیرید : 09157049313