قوانين قلب
61 بازدید
تاریخ ارائه : 10/11/2011 8:39:00 AM
موضوع: علوم تربیتی
قلب قوانینی دارد که عقل از درک آن‌ها عاجز است ! پاسكال