کودکان را فرشتگان برکت بدانیم !
82 بازدید
تاریخ ارائه : 9/23/2013 10:36:00 AM
موضوع: علوم تربیتی

قال رسول الله ( ص ) : بَيت لاصبِيانَ فيهِ لا بَرَکَة فيهِ !

خانه اي که کودک در آن نباشد برکت ندارد .

(کنزالعمّال، ح ۴۴۴۲۵)

بعضي از خانم ها و آقايان کودک را مزاحم راحتي و آسايش خود مي بينند و در حالي که چند سال از ازدواجشان مي گذرد و وضعيت اقتصادي خوبي هم دارند ، اما باز هم مايل نيستند پدر و يا مادر شوند ، شايد عشق مادري و مهر پدري جاي خود را به راحت طلبي ، خودخواهي و افزون خواهي سپرده است ؟!

کودک شادي آفرين است ، تولد کودک مقام مادري و پدري را به زن و شوهر عطا مي کند !

کودک به زندگي معنا مي دهد ! تولد هر کودک بيهودگي و تکرار خسته کننده را از زندگي مي زدايد !

سید مهدی واعظ موسوی

www.vaezmousavi.org

vaezmousavi@gmail.com