میل خود را به خانواده تحمیل نکنیم !
116 بازدید
تاریخ ارائه : 9/23/2013 10:15:00 AM
موضوع: علوم تربیتی

قال رسول الله ( ص ) : اَلمُؤمِنُ يَأکُلُ بِشَهوَةِ أهلِهِ ، اَلمُنافِقُ يَأکُلُ أهلُهُ بِشَهوَتِهِ .

مومن به ميل و اشتهاي خانواده اش غذا مي خورد ، ولي منافق ميل و اشتهاي خود را به خانواده اش تحميل مي کند !

(کافي، ج۴، ص۱۲، ح۶)

 مومن به خانواده اش دستور غذا نمي دهد ، خودرأي نيست ، سليقه خود را به خانواده اش تحميل نمي کند ، بهانه گير نيست ، سازگار است .

جاده زندگي را دوطرفه مي بيند .

احساس ، ميل و اشتهاي خانواده اش را به رسميت مي شناسد ، خود را کانون حقيقت نمي پندارد ، زورگو و خشن نيست ، بي منطق نيست ، ادعاي محبتش را با احترام به خواسته ها و ميل خانواده اش ثابت مي کند و کمترين زحمت را براي خانواده اش دارد .

سید مهدی واعظ موسوی

www.vaezmousavi.org

vaezmousavi@gmail.com