خوش اخلاق باش ، تا خانواده ات از تو ملول نشوند .
81 بازدید
تاریخ ارائه : 9/14/2013 12:53:00 PM
موضوع: علوم تربیتی

قال الامام علي عليه السلام : مَن ساءَ خُلقُهُ مَلَّهُ اَهلُهُ.

کسي که بداخلاق باشد خانواده اش از او دلتنگ و خسته مي شوند . (تحف العقول، ص۲۱۴)

انسان خسته از سختي کار ، شتابان به سوي خانه روان مي شود تا گمشده خويش را در آن بيابد ؛ که ناگاه با کج خلقي همسرش رو به رو مي شود !

طبيعي است که استمرار اين کج خلقي ملالت ، خستگي و دلزدگي را براي او و فرزندانش در پي خواهد داشت .

چه بسا تحمل بداخلاقي بيگانگان آسان تر است ؛ اما تحمل بداخلاقي همسر به دليل ارتباط هميشگي با او صبر ايوب و ايمان آسيه را مي طلبد .

سید مهدی واعظ موسوی

www.vaezmousavi.org

vaezmousavi@gmail.com