آقای عزیز ! با احترام گذاشتن به همسرت ، کرامت انسانی خود را آشکار کن .
79 بازدید
تاریخ ارائه : 9/14/2013 7:05:00 AM
موضوع: علوم تربیتی

قال رسول الله ( ص ) : ما اکرَمَ النِّساءَ الاّ کَريمٌ ، ولا اهانَهُنَّ الاّ لئيمٌ .

خانم ها را گرامي نمي دارد مگر انسان بزرگوار و به آنان اهانت نمي کند مگر شخص پست و بي مقدار . ( نهج الفصاحه، ح ۱۵۲۰)

زن مظهر جمال و رحمت الهي است ، مرد عارف مي تواند در چهره همسر مهربانش آيت و نشاني از خداوند متعال را ببيند .

از اين رو مردي که به همسرش توهين مي کند ، بسيار بي ذوق و بي معرفت است و کرامت انساني را تجربه نکرده است .

چه بداند و چه نداند از لئامت و پستي برخوردار است .

بزرگواري مردان را در احترام به زنان مي توان ديد .

سيدمهدي واعظ موسوي

www.vaezmousavi.org

vaezmousavi@gmail.com